Tillgänglighet för Hässleholm Miljö


Den här sidan beskriver hur www.hassleholmmiljo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.


Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från www.hassleholmmiljo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, ber vi dig att kontakta oss via nedan formulär. 


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, är vi tacksamma om du kontaktar oss via nedan formulär. 


 

Kontakta oss


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.


Innehåll som inte är tillgängligt

 • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.

 • Det kan förekomma dokument som är inte tillgängliga.

 • Det kan finnas bilder som saknar tillräcklig beskrivning.

 • Det kan finnas tabeller utan tabellbeskrivning.

 • Det kan finnas formulärfält som saknar beskrivning

 • Det kan saknas stöd för att fylla i formulär.

 • Webbplatsen saknar funktioner för uppläsning av text.

 • Vissa klickytor kan upplevas som små, särskilt på mindre skärmar.

 • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

 • Det saknas tillräcklig struktur för rubriker och sektioner, vilket kan göra det svårt att navigera.

 • Det kan finnas HTML-kod som inte validerar fullt ut. På vissa sidor används även HTML för att formatera sidinnehållet.

Vi arbetar just nu fram en ny webbplats. Ambitionen är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem till lanseringen som planeras ske under vintern 2020.


Oskäligt betungande anpassning
Hässleholm Miljö åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för innehåll som är publicerade innan 2018-09-23. Detta innehåll är endast tillgängligt i undantagsfall.


Hur vi testat webbplatsen
Vi har gjort intern testning av www.hassleholmmiljo.se samt med visst stöd av extern aktör. Den senaste bedömningen gjordes den 2020-09-17.


Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.Sidan publicerades den 22 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 september 2020.