Annat bra som vi gör

Tillsammans räddar vi världen lite varje dagSponsring under 2021

Vi stöttar det lokala

Hässleholm Miljö strävar efter att vara en aktiv samhällsaktör som bidrar till en långsiktig samhällsutveckling som gör Hässleholm till en attraktiv kommun att leva och verka i.

Ett, av flera, strategiska arbetssätt för att visa vårt samhällsengagemang är att sponsra föreningar, aktiviteter, arrangemang inom idrott, kultur och samhälle.

Hållbarhet, jämnlikhet och likabehandling

Hållbarhet, jämlikhet och likabehandling ska genomsyra samtliga samarbeten som ingås.

Ett gott exempel på hur vi fått kunnat bidra till jämnlikthet är vårt samarbete med S71 med målsättning att kvinnor ska kunna utöva sin sport utan oro kopplat till menstruation. 

Under året har vi sponsrat en RedLocker, dvs en automat så att S71 kan erbjuda gratis mensskydd till sina simmare och ledare.

På så sätt behöver inte mens eller glömt mensskydd hindra någon från att kunna delta på träningen. 

Hållbara samarbeten i en svår tid

Den Corona-pandemi som bröt ut under 2020 och har fortsatt under 2021 har varit en stor prövning för många idrottsföreningar och förbund.

Man har ställt om och anpassat träningar och mötesplatser, varit kreativa i att finna nya former för träning och tävling, men åren har fått ekonomiska samt idrottsliga konsekvenser. Under 2021 sponsrade vi ett 30-tal föreningar och arrangemang, oavsett om de kunde genomföras enligt plan eller fick ställas in.

Sponsring av UF-företag med hållbarhetsprofil

För att främja hållbar utveckling arrangerade vi under året en tävling för nystartade UF-företag. 6 av företagen där hållbarhet genomsyrade affärsidén sponsrades i uppstarten av företaget. 


Våra samarbeten under 2021

Idrottsföreningar

 • Ballingslöv GoIF
 • BBK 
 • Bowlingklubben 59:an
 • BK Velo
 • FC Hessleholm
 • HAIS
 • Hesslegårdens golfklubb
 • Hässleholms handbollsklubb
 • Hässleholms IF
 • Hässleholms Orienteringsklubbs satsning "Hitta ut"
 • Hässleholms Ridklubb
 • Hässleholms frisbeeförening
 • Hässleholm Voltige
 • IFK Hässleholm
 • Mala IF
 • Röke IBK
 • S71
 • Sösdala IF
 • Tyringe Hockey
 • Tyringe konståkningssällskap
 • Vankiva IF
 • Vinslövs handbollsklubb
 • Vittsjö GIK

Kultur- & samhällsengagemang

 • Bjärnums museum
 • Giving people- matkassar till barnfamiljer i Hässleholms kommun i samband med sommar och jul
 • Hässleholms modelljärnvägsförening
 • Naturnära Kärråkra
 • Läxhjälp genom Hem och Skola

Arrangemang

 • Kalvinknatet
 • Knattekampen 
 • Hässleholmsloppet
 • Gehrisch Tour arrangerad av Hässleholms Frisbeeförening  

UF-företag med inriktning mot hållbarhet

 • Light One UF 
 • Fire Cookies UF 
 • Plantcirkeln UF
 • Boba UF
 • Sólra Corporation UF 
 • WorldWide Equality UF 

Stipendium för hållbar utveckling

Fokus på cirkulär ekonomi

2021 delades vårt stipendium ut till det nystartade familjeföretaget Norra Skånes Bohagsbyrå.

Företaget drivs av Pernilla Andersson och hennes sambo Patrik Persson och de erbjuder tjänster inom återbruk av bohag som tömning av dödsbon, uppköp av hela eller delar av dessa samt bortforsling av avfall. Eller som Pernilla och Patrik uttrycker det: De hjälper till att lösa livspussel. 

Stipendiesumman på 20.000 planerar paret att använda som grundplåt till en hybrid tjänstebil. När de tömmer bostäder, ställer ut sitt återbrukssläp eller erbjuder någon av sina andra återbrukstjänster bidrar det till ökad återanvändning samtidigt som det minimerar antalet körningar. Nästa steg för paret är därför att kunna köra mer miljövänligt.

Här kan du läsa mer om Norra Skånes Bohagsbyrå


Vi mannar upp för framtiden

Rekrytering inför kommande utmaningar och generationsväxling 

Hässleholm Miljö är på väg mot en generations- och kompetensväxling då många nyckelkompetenser närmar sig pensionsålder. Samtidigt väntar stora utmaningar inom vår VA-verksamhet som kräver rekrytering av nya medarbetare. 

Under 2021 har därför flertalet rekryteringar genomförts dels för att stärka upp inom vår Vatten och Avloppsaffär, dels för att säkerställa en lyckad kompetensöverföring inför pensionsavgångar. Rekryteringen kommer att fortsätta under 2022.


Friska och hållbara medarbetare

Fokus på hälsa som helhet

Vi strävar efter att ha friska, glada och engagerade medarbetare. Medarbetare som trivs och mår bra helt enkelt, hemma såväl som på arbetet. Vi tror nämligen att en hållbar framtid kräver hållbara medarbetare.

Många hos oss har ett stillasittande arbete medan andra har en mer fysiskt ansträngande vardag.  Men den gemensamma nämnaren är vi alla mår bra av att röra på oss för att bland annat klara av vårt jobb, oavsett hur det ser ut.  

Resultat från hälsokontroll

Resultatet från vår senaste hälsokontroll visade att många upplevde en utmaning med att hitta balans i livet, man rörde sig för lite samt upplevde stress. Därför anordnades ett flertal hälsoaktiviteter på Hässleholm Miljö med fokus på hälsa som helhet, under 2021.

Målet med hälsoaktiviteterna var att motivera och inspirera till ökat engagemang i hälso- och livsstilsfrågor samt få fler att använda sitt friskvårdsbidrag. Det skulle också vara möjligt för alla att delta efter bästa förmåga. 

Upplägg

Hälsoaktiviteterna har genomförts i samarbete med Feelgood och Nordic Wellness (Läreda och Hlm City) och innefattat balans, rörelse, stresshantering och återhämtning. Från maj till december har följande erbjudits

 • Utomhuspass med rörelseträning
 • Digitala träningspass på Wellness online och Friskis play
 • Klippkort på Nordic Wellness samt rabatterat medlemskap
 • Digitala föreläsningar om Energi och återhämtning och Balans i livet
 • Friskvårdsbingo